Affichage de 67 résultats

Description archivistique
Manuscrits et imprimés en Hán-Nôm
Aperçu avant impression Affichage :
Đại-Nam thực-lục chính-biên: đệ lục kỷ phụ-biên. 大南寔錄正編第六紀附編 (篇). Annales véridiques du Vietnam, sections principales: supplément au sixième Règne.
Đại-Nam thực-lục chính-biên: đệ lục kỷ phụ-biên. 大南寔錄正編第六紀附編 (篇). Annales véridiques du Vietnam, sections principales: supplément au sixième Règne.
Tiên nguyên toát-yếu phả [tiền biên]. 仙源撮要譜[前編]. Généalogie abrégée des Seigneurs Nguyên [Sections préliminaires].
Tiên nguyên toát-yếu phả [tiền biên]. 仙源撮要譜[前編]. Généalogie abrégée des Seigneurs Nguyên [Sections préliminaires].
Khâm-định tiễu-bình Thuận Tỉnh man-phỉ phương-lược chính-biên. 欽定剿平順省蠻匪方略正編. Histoire des campagnes contres les Barbares rebelles de Thuận Tỉnh [province de Thuận-Khánh] : sections principales, composée par ordre impérial.
Khâm-định tiễu-bình Thuận Tỉnh man-phỉ phương-lược chính-biên. 欽定剿平順省蠻匪方略正編. Histoire des campagnes contres les Barbares rebelles de Thuận Tỉnh [province de Thuận-Khánh] : sections principales, composée par ordre impérial.
Ngự-chế Việt-sử tổng-vịnh tập. 御製越史總詠集. Recueil de poèmes commentant l'histoire du Vietnam par l'empereur. [TV-dťrc (1848-1883)].
Ngự-chế Việt-sử tổng-vịnh tập. 御製越史總詠集. Recueil de poèmes commentant l'histoire du Vietnam par l'empereur. [TV-dťrc (1848-1883)].
Đại Nam điển-lệ toát-yếu tân-biên. 大南典例撮要新編. Nouvelle version des institutions administratives du Vietnam.
Đại Nam điển-lệ toát-yếu tân-biên. 大南典例撮要新編. Nouvelle version des institutions administratives du Vietnam.
Hoàng Việt luật-lệ. 皇越律例. Codes des Nguyễn.
Hoàng Việt luật-lệ. 皇越律例. Codes des Nguyễn.
Bắc-ninh tỉnh Tiên-du huyện Phù-đổng tổng các xã Phù-đổng, Phù-dực thần sắc. 北寧省仙遊縣扶董總各社扶董扶翊神敕. Brevets des génies des communes Phù-đổng et Phù-dực du canton de Phù-đổng, huyên de Tiên-du, province de Bắc-ninh.
Bắc-ninh tỉnh Tiên-du huyện Phù-đổng tổng các xã Phù-đổng, Phù-dực thần sắc. 北寧省仙遊縣扶董總各社扶董扶翊神敕. Brevets des génies des communes Phù-đổng et Phù-dực du canton de Phù-đổng, huyên de Tiên-du, province de Bắc-ninh.
Diệu-liên tập. 妙蓮集. Recueil des œuvres poétiques de Diêu-liên.
Diệu-liên tập. 妙蓮集. Recueil des œuvres poétiques de Diêu-liên.
Nam-hải Quan-âm-phật sự-tích ca. 南海觀音佛事跡歌. Légende versifiée du bouddha Nanhai Guanyin [Avalokitešvara des mers du Sud].
Nam-hải Quan-âm-phật sự-tích ca. 南海觀音佛事跡歌. Légende versifiée du bouddha Nanhai Guanyin [Avalokitešvara des mers du Sud].
Tứ hải đồng xuân diễn truyện. 四海同春演傳. Le printemps règne dans les quatre mers, roman mis en scène.
Tứ hải đồng xuân diễn truyện. 四海同春演傳. Le printemps règne dans les quatre mers, roman mis en scène.
Résultats 21 à 30 sur 67