Affichage de 22035 résultats

Description archivistique
Aperçu avant impression Affichage :

3710 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

" 'Quám Khu'n Chương" (suite)

Histoire, légende de Khun Chuong (suite du MSS THAÏ 10).

Littérature des T'aï deNghệ an (Viet-Nam).

Titre de couv. :Thái Nghệ An Luì Châu.

" 'Quám Khu'n 'Lô'm"

Histoire, conte, légende de Khun Lom, fils de Khun Chuong. (Cf. MSS THAÏ 10).

Littérature des T'aï deNghệ an (Viet-Nam).

Titre de couv. :Thái Nghệ An Luì Châu.

" 'Quám Khu'n 'Lô'm"

Histoire, conte, légende de Khun Lom, fils de Khun Chuong. (Suite du. MSS THAÏ 10).

Littérature des T'aï deNghệ an (Viet-Nam).

Titre de couv. :Thái Nghệ An Luì Châu.

" 'Quám Khu'n 'Lô'm"

Histoire, conte, légende de Khun Lom, fils de Khun Chuong. (Suite du. MSS THAÏ 10).

Le catalogue de 1990 indique le titre :" 'Quám Khu'n Chương".

Littérature des T'aï deNghệ an (Viet-Nam).

Titre de couv. :Thái Nghệ An Luì Châu.

" 'Quám Khu'n 'Lô'm"

Histoire, conte, légende de Khun Lom, fils de Khun Chuong. (Cf. MSS THAÏ 10).

Littérature des T'aï deNghệ an (Viet-Nam).

Titre de couv. :Thái Nghệ An Luì Châu.

" 'Quám Khun Lu Nang Ua"

T'ai deHoà Bình.

Titre de couv. :"Sự tích ông Khôn-Đù rà nàng Uá là người khởi tố các dân thổ hai ông bà này ngồi ở léo sông ăn một quản đạo tiên rồi sau tinh ra dân thổ, xã Mai Thượng, tổng Bách Mai, châu Mai, Hoà Bình".

Cf notes dans MSS THAÏ 123.

" 'Quám Khun Lu Nang Ua"

T'ai de de 'Mươ̂ng Mai,Hoà Bình

Titre de couv. :"Sách hát, châu Mai, Hoà Bình".

Notes reprises du catalogue de 1990 : "Histoire de Khun-Lu Nang-Ua" ou histoire d'un grand amour prédestiné, brisé par la morale traditionnelle (confucéenne). (1 fragment seulement".

Cf notes dans MSS THAï 123

" 'Quám Khun Lu Nang Ua"

Littérature des T'aï deThanh hoa (Viet-Nam).

Titre de couv. :"Sách cúng làm vía, châu Thường Xuân, Thanh Hóa".

Notes reprises du catalogue de 1990 : "Histoire de Khun Lu et Nang Ua, ou histoire d'un grand amour brisé par l'autorité des parents établie sur la morale traditionnelle (confucéenne)".

" 'Quám Khun Lu Nang Ua"

T'ai Deng de 'Mươ̂ng Mai ,Hoà Bình.

Titre de couv. :"Chuyện Ngần Điềng nàng hiến, xã ba ba, tổng Thanh Mai, châu Mai, tỉnh Hoà Bình".

"Histoire de Khun Lu et Nang Ua, ou histoire d'un grand amour brisé par l'autorité des parents établie sur la morale traditionnelle (confucéenne)".

" 'Quám Khun Lu Nang Ua"

Littérature des T'aï deThanh hoa (Viet-Nam).

Titre de couv. :"Sách cổ tích, châu Thường Xuân, Thanh Hóa".

Notes reprises du catalogue de 1990 : "Histoire de Khun Lu et Nang Ua, ou histoire d'un grand amour brisé par l'autorité des parents établie sur la morale traditionnelle (confucéenne)".

Cf. Notice MSS THAÏ 299

Résultats 61 à 70 sur 22035